Výlety s dětmi

Další výlety
Předchozí výlety
1–/

Výlet do pravěku – DinoPark Plzeň

Vydáte-li se do plzeňského DinoParku můžete se těšit především na veleještěry z druhohorního období v životních velikostech. Někteří z nich se navíc hýbou - pokyvují hlavou či ocasem nebo otvírají tlamu.


Dinopark Vyškov

Dinopark Vyškov

Dinopark Vyškov je úchvatnou přehlídkou realisticky vyvedených monster z dávné historie. Je vybudován nedaleko vyškovského zooparku a mezi oběma atrakcemi kyvadlově jezdí vláčkem zvaný dinoexpres.

Další výlety
Předchozí výlety
1–/